Książeczki opłat

Książeczki opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych zostały doręczone do skrzynek pocztowych.