Odczyty wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota-Dąbie” informuje, iż w dniach: 27 i 28 grudnia br. *będą dokonywane odczyty wskazań wodomierzy zainstalowanych w mieszkaniach. Dokładny termin odczytów wodomierzy został podany na ogłoszeniu umieszczonym na bramie budynku.

W przypadku braku możliwości udostępnienia wodomierzy do odczytów w wyznaczonym terminie, należy dostarczyć stany liczników do dnia 28.12.2018r do Działu Administracji pok. Nr 2 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@smdabie.pl wraz z załączonym zdjęciem wodomierzy.