Informacja o odczycie wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota-Dąbie” informuje, iż w dniach: 27 i 28 maja 2019 r. będą dokonywane odczyty wskazań wodomierzy, zainstalowanych w mieszkaniach.

Dokładny termin odczytów wodomierzy został podany na ogłoszeniu umieszczonym na bramie budynku.

W przypadku braku możliwości udostępnienia wodomierzy do odczytów w wyznaczonym terminie, należy dostarczyć stany liczników do dnia 28 maja br., do Działu Administracji (pok. nr 2) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@smdabie.pl, wraz z załączonym zdjęciem wodomierzy.