Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

W związku z licznymi pytaniami, uprzejmie informujemy, że wszystkie grunty, na których stoją budynki mieszkalne, zostały przez Spółdzielnię wykupione od Gminy Kraków na korzystnych warunkach finansowych w latach poprzednich. Prawo własności zostało ujawnione w księgach wieczystych poszczególnych nieruchomości. W użytkowaniu wieczystym Spółdzielni pozostają jedynie nieruchomości zabudowane pawilonami handlowymi, garażami, drogi wewnętrzne i place zabaw.

Docierające do Państwa liczne informacje, publikacje, audycje o konieczności składania w Urzędzie Miasta Krakowa wniosków, ubiegania się o wydanie zaświadczeń, uzyskania bonifikaty w opłatach z tytułu przekształcenia prawa do gruntu itp. nie dotyczą osób, posiadających lokale mieszkalne w naszych zasobach mieszkaniowych.

INFORMACJE w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – można uzyskać osobiście w utworzonym dla tego celu punkcie informacyjnym w siedzibie Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 (na parterze budynku) lub telefoniczne pod numerem utworzonej dla tego celu infolinii dotyczącej przekształcenia: 12 616 99 56.