Odczyt wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota-Dąbie” informuje, że z uwagi na stan epidemii
COVID-19, odczyty indywidualnych wodomierzy w lokalach mieszkalnych nie będą dokonywane przez gospodarzy budynków.

W związku z tym prosimy o odczytanie stanu licznika oraz przekazanie, wraz z adresem którego dotyczy
i numerem wodomierza
, w sposób podany poniżej:

  • telefonicznie – 12 414 37 55, w. 22, w. 30,
  • mailem: sekretariat@smdabie.pl ( może być zdjęcie urządzenia)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2020r.