Informacji o trybie pracy Spółdzielni od dnia 12 listopada 2020r.