Zawiadomienie o rozpoczęciu prac, związanych z podłączeniem instalacji ciepłej wody oraz wymianą wodomierzy – ul. Bajeczna 3, kl. B