Zawiadomienie o rozpoczęciu prac związanych z podłączeniem ciepłej wody użytkowej – ul. Szafera 9