Uruchomienie portalu E-BOK

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota-Dąbie” informuje, iż na stronie internetowej www.smdabie.pl został udostępniony portal E-BOK.

Regulamin portalu E-BOK Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie” dostępny jest na stronie internetowej www.smdabie.pl

Warunkiem niezbędnym do korzystania z E-BOK przez osoby posiadające tytuł prawny do lokalu w zasobach Spółdzielni jest dokonanie rejestracji Klienta – dostarczenie do siedziby Spółdzielni wypełnionego w wersji papierowej formularza zgłoszeniowego oraz okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest:

  • w wersji papierowej w siedzibie Spółdzielni,
  • w wersji elektronicznej na stronie www.smdabie.pl

Po zarejestrowaniu Dział czynszów przekaże identyfikator i hasło pierwszego logowania.