Zmiana Statutu

Informujemy , że w dniu 05.07.2017r. zostały zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany do Statutu naszej Spółdzielni uchwalone przez Walne Zgromadzenie w dniu 09.06.2017r. Aktualny tekst Statutu Spółdzielni jest dostępny w zakładce „Akty prawne.”