Aktualizacja zakładki Akty Prawne

Informujemy, że zakładce Akty prawne  zamieszczone są znowelizowane przepisy spółdzielcze tj.

  • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
  • Prawo Spółdzielcze
  • Ustawa o własności lokali
  • Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i Członków w zakresie napraw wewnątrz lokalu oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z Członkami zwalniającymi lokale w S.M. „Wspólnota-Dąbie” uchwalony w dniu 6.11.2017r.