Odczyty wodomierzy

ODCZYTY WODOMIERZY ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 27 – 29 GRUDNIA 2017 R.

Odczyty wskazań wodomierzy dokonywane są przez osoby upoważnione przez Spółdzielnię (gospodarz budynku).

W przypadku braku możliwości udostępnienia wodomierzy do odczytów w wyznaczonych terminach należy dostarczyć stany liczników do dnia 29 grudnia 2017 r. do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie” ul. Ofiar Dąbia 4:

  • osobiście, pokój nr 2,
  • pocztą elektroniczną: sekretariat@smdabie.pl

wraz z załączonym zdjęciem wodomierza.

Zgodnie z ustaleniami regulaminu ta forma przekazania odczytów dopuszczalna jest maksymalnie przez okres dwóch następujących po sobie okresów rozliczeniowych.