Oświadczenia w sprawie ilości osób

Przypominamy, że do wszystkich skrzynek pocztowych zostały dostarczone druki oświadczeń o ilości osób zamieszkujących w lokalach. Prosimy o jak najszybsze ich wypełnienie i zwrot do Działu Administracji ( pokój
nr 2).

Obowiązek składania stosownych oświadczeń spoczywa zarówno na członkach Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych jak i właścicielach lokali mieszkalnych, którzy nie posiadają praw członkowskich.