Zarząd

Prezes Zarządu

mgr Halina Wachel

Z-ca Prezesa ds. Techniczno-eksploatacyjnych

mgr inż. Wiesława Markiewicz

Członek Zarządu Główny Księgowy

Jadwiga Górka


Członkowie Zarządu pełnią dyżury w poniedziałki, w godz. 1500 – 1700 oraz w czwartki w godz. 1000 – 1200, Sekretariat Spółdzielni, pokój nr 5.