Strona główna

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota-Dąbie”

31- 566 Kraków, ul. Ofiar Dąbia 4

telefon :

12 414 37 55

fax :

12 414 37 55 wew. 55

 

Adres strony internetowej :

www.smdabie.pl

email :

sekretariat@smdabie.pl

Konto bankowe :

68 1540 1115 2001 6010 8777 0001

NIP :

675-000-69-61


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota-Dąbie” informuje, iż na stronie internetowej www.smdabie.pl został udostępniony portal E-BOK.

Regulamin portalu E-BOK Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie” dostępny jest na stronie internetowej  ww.smdabie.pl w zakładce Druki.

Warunkiem niezbędnym do korzystania z E-BOK przez  osoby posiadające tytuł prawny do lokalu w zasobach Spółdzielni) jest dokonanie rejestracji Klienta  – dostarczenie do siedziby Spółdzielni wypełnionego w wersji papierowej formularza zgłoszeniowego oraz okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość.  Formularz zgłoszeniowy dostępny jest:

– w wersji papierowej w siedzibie Spółdzielni,

– w wersji elektronicznej na stronie www.smdabie.pl

Po zarejestrowaniu Dział czynszów przekaże identyfikator i hasło pierwszego logowania.