Regulaminy

Regulamin porządku domowego

Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i Członków w zakresie napraw wewnątrz lokalu oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota-Dąbie" w Krakowie

Regulamin przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu

Regulamin budowy i użytkowania garaży Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota - Dąbie” w Krakowie

Regulamin rozliczeń za zużycie wody i odprowadzenie ścieków

Regulamin ustalania opłat i rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie” w Krakowie

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę ciepłej wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota -Dąbie” w Krakowie

Regulamin rozlicznia kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat i czynszów za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie” w Krakowie

Regulamin stosowania identyfikatorów uprawniających do parkowania pojazdów na nieruchomościach pozostających w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie” w Krakowie z zamontowanym szlabanem na wjedźcie

Regulamin identyfikatorów do parkowania na nieruchomościach stanowiących mienie Spółdzielni, na których została ustanowiona służebność przejazdu i przechodu dla współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich, będących w zarządzie Spółdzielni.

Regulamin portalu E-BOK