Telefony alarmowe

POGOTOWIE AWARYJNE SPÓŁDZIELNI:

Zgłaszanie awarii w dni robocze:
po godzinach przyjęć stron – do godz.1930

Elektryk

609 253 250

Hydraulik

665 095 180


Zgłaszanie awarii:
w dni robocze w godz. 2000 – 700
w dni wolne od pracy,sobota, niedziela – całodobowo,

Telefon główny

12 257 10 50

Elektryk

505 152 824

Hydraulik

501 389 161

POGOTOWIE DŹWIGOWE:

al.Pokoju 8,10,12,37, ul. płk. Nullo 16,18,20, ul. Półkole 5,7,9,

ul. Rzeźnicza 20, ul. Szafera 1, ul. Sądowa 5,7,9, ul. Widok 2,14,16,35a,39a

12 285 24 09, 12 637 92 56

WAŻNE TELEFONY:

Pogotowie Ratunkowe

112, 999

Policja

Komisariat Policji II w Krakowie

Wykaz numerów telefonów do poszczególnych dzielnicowych

112, 997

47 83 52 915


Kliknij TUTAJ

Straż Pożarna

112, 998

Straż Miejska

986, 12 688 21 90

Pogotowie Cieplne MPEC

993, 12 644 18 72

Pogotowie Energetyczne dla Śródmieścia

991

Pogotowie Gazowe

992, 12 628 11 11

Pogotowie Wodociągowe

12 422 92 05