Rada Nadzorcza

KADENCJA  2023 – 2026

Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

p. Barbara Kowalska

Zastępca Przewodniczącego

p. Bożena Krawczuk

Sekretarz

p. Liliana Kalisz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji

p. Piotr Janik

Z-ca Przewodniczącego

p. Kamila Stalmach

Członek

p. Stefania Gajewska

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Przewodniczący Komisji

p. Anatol Skawiński

Z-ca Przewodniczącego

p. Małgorzata Gorzkowska

Członek

p. Paweł Stachowiec

Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują strony w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca, w godzinach od 16.00 do 17.00.