Rada Nadzorcza

KADENCJA  2018 – 2021

Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marian Krawczyński

Zastępca Przewodniczącego

Bożena Krawczuk

Sekretarz

Agnieszka Kalisz-Łagiewka

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji

Stefania Gajewska

Członkowie

Małgorzata Gorzkowska
Aleksander Krieger

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Przewodniczący Komisji

Monika Małysz

Członkowie

Anatol Skawiński
Paweł Stachowiec

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca
w godz.
1600 – 1700 .