Rada Nadzorcza

KADENCJA  2015 – 2018

Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Apolinary Stępień

Zastępca Przewodniczącego

Barbara Kowalska

Sekretarz

Agnieszka Kalisz-Łagiewka

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji

Helena Terczyńska

Członkowie

Henryk Gajewski
Marian Krawczyński
Jerzy Małek

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Przewodniczący Komisji

Monika Małysz

Członkowie

Stanisław Czuba
Barbara Kowalska

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca
w godz.
1600 – 1700 .