Informacja o udostępnieniu portalu E-BOK do obsługi mieszkańców

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota-Dąbie” informuje, iż na stronie internetowej www.smdabie.pl został udostępniony portal E-BOK.

Regulamin portalu E-BOK Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie” dostępny jest na stronie internetowej www.smdabie.pl w zakładce Regulaminy, a formularz zgłoszeniowy w zakładce Druki.

Warunkiem niezbędnym do korzystania z E-BOK przez  osoby posiadające tytuł prawny do lokalu w zasobach Spółdzielni) jest dokonanie rejestracji Klienta  – dostarczenie do siedziby Spółdzielni wypełnionego w wersji papierowej formularza zgłoszeniowego oraz okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość.  Formularz zgłoszeniowy dostępny jest:

– w wersji papierowej w siedzibie Spółdzielni,

– w wersji elektronicznej na stronie www.smdabie.pl

Po zarejestrowaniu Dział czynszów przekaże identyfikator i hasło pierwszego logowania.