Informacja o środkach ochrony podczas pobytu pracowników Spółdzielni w lokalach mieszkalnych