Zalecenia obowiązujące przy dokonywaniu wpłat w kasie Spółdzielni