Informacja o rozpoczęciu renowacji posadzek lastriko w klatkach schodowych