Informacja o rozpoczęciu prac związanych z wykonaniem instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej – ul. Widok 8