Informacja o otwarciu od dnia 5 maja 2021r. kasy Spółdzielni