Instalacja ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Sądowej 3 – harmonogram prac