Regulamin w sprawie zasad wydawania identyfikatorów oraz korzystania z miejsc postojowych