Warunki udostępnienia budynków mieszkalnych do budowy sieci światłowodowej dosyłowej i wewnątrzbudynkowej