Spółdzielnia zatrudni inspektora ds. wod-kan-gaz i c.o.