Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie” w Krakowie

ogłasza

KONKURS OFERT

na wynajem lokalu użytkowego, położonego przy ulicy Ofiar Dąbia 4 w Krakowie.

Lokal użytkowy o powierzchni 39,76 m2 położony jest na parterze pawilonu handlowo-usługowego przy ulicy Ofiar Dąbia 4.

Wywoławcza miesięczna stawka najmu: 35,00zł/m2 + VAT (stawka nie zawiera opłat
za media).

Lokal jest odnowiony, w dobrym stanie technicznym. Miejsce parkingowe z boku budynku.
Lokal może być wykorzystywany na działalność handlową, usługową, biurową.

Przy wyborze oferty decydować będą proponowane stawki najmu oraz rodzaj działalności.

Oferta powinna zawierać:

  • dane oferenta
  • aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Urzędu Skarbowego i ZUS
    za ostatnie 2 miesiące
  • proponowaną stawkę najmu
  • branżę działalności.

Oferty opisane „Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego” należy składać w sekretariacie biura Spółdzielni (ul. Ofiar Dąbia 4, pokój nr 5), w terminie do dnia 4 września 2023r.
Lokal będzie można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Bliższe informacje pod nr telefonu: 12 414 37 55 wew. 52 lub 508 315 621.

O wynikach konkursu ofert Spółdzielnia poinformuje jego uczestników do dnia 10 września br.